ΕΛΑΚΜΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ

GR

EN

ΕΝΕΡΓΕΙΑ:  Ανανεώσιμες πηγές – Εξοικονόμηση

 

ΝΕΡΟ:  Ύδρευση  –  Άρδευση  –  Επεξεργασία

 

ΚΤΙΡΙΑ:  Αυτοματισμοί  –  B.M.S  –  P.L.C

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΝΑΥΤΙΛΙΑ:  Αυτοματισμοί – Εξοπλισμός